Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα:”Νέα δράση για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών”

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα:”Νέα δράση για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών”

Στο πλαίσιο των δράσεων της οικονομικής διπλωματίας για το 2016, στήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενημέρωσης/υποβοήθησης των Ελλήνων εξαγωγέων αναφορικά με τη χάραξη της εξαγωγικής τους πολιτικής ανά χώρα/προϊόν, το Υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε πρόσφατα στην επεξεργασία και δημοσίευση στοιχείων από διεθνείς βάσεις δεδομένων και ανάλυση της δομής του εισαγωγικού εμπορίου κατ’αρχήν σε 15 χώρες ανά κλάδο, στοιχεία τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ