Υπόμνημα προς τους κ.κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, σχετικά με τα Συστήματα Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών Καυσίμων

Υπόμνημα προς τους κ.κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, σχετικά με τα Συστήματα Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών Καυσίμων

Υπόμνημα προς τους κ.κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, με αφορμή την επικείμενη λήξη της προσθεσμίας για την εγκατάσταση των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών Καυσίμων που έχει τεθεί με την υπ’αριθμ. 4169 ΕΞ 2015/15.12.2015 ΚΥΑ

Περισσότερα…