Ευρωπαϊκή Διαδυκτιακή Πύλη Επενδυτικών Έργων

Ευρωπαϊκή Διαδυκτιακή Πύλη Επενδυτικών Έργων

Με στόχο την επιτάχυνση της χρηματοδότησης επενδυτικών έργων από το EFSI (πακέτο Juncker) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ). Σε αυτή οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναρτήσουν προτάσεις για έργα ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον επενδυτών. Οι προτάσεις θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του EFSI.

Όπως αναφέρει η συνημμένη εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν αρχικά στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2016 για καταρχήν έγκριση. Τα email επικοινωνίας είναι τα: generalsecr@minfin.gr, a.tzimas@mnec.gr, sraptopoulos@mnec.gr.

Η γλώσσα μπορεί να είναι η ελληνική ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει την αγγλική ή να συνοδεύονται από μια σύντομη περίληψη στα αγγλικά.

Για να αναρτηθεί τελικά μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί σε αυτή. Δείτε τα συνημμένα αρχεία: Guidelines 2015-12-01.pdf, ecas-step-by-step.en.pdf για πληροφορίες. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσει τη συνημμένη φόρμα αίτησης EIPP MS Project Application EL V1.pdf.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en, να συμβουλευθούν τα συνημμένα αρχεία ενώ για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (Τ. 2103332738, E. generalsecr@minfin.gr).

 

Συνημμένα αρχεία

Guidelines 2015-12-01.pdf

ecas-step-by-step.en.pdf

EIPP MS Project Application EL V1.pdf

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών