Υπομνήματα 2023

 

28/02/2023 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, σχετικά με την αναγκαιότητα της αύξησης του ορίου ακαθαρίστων εσόδων για την υποχρέωση τήρησης από τις επιχειρήσεις του λογαριασμού 94 – Αποθέματα.

Υπόμνημα (pdf)

 

17/02/2023 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, σχετικά με την πρόσβαση των Συνεταιριστικών Τραπεζών στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Υπόμνημα (pdf)