Υπομνήματα 2022

 

4/04/2022 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα για τις καθυστερήσεις σύνδεσης των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Υπόμνημα (pdf)

 

4/04/2022 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη για τις καθυστερήσεις σύνδεσης των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Υπόμνημα (pdf)

 

16/03/2022 –  Κοινό Υπόμνημα προς την Κυβέρνηση για το θέμα της Ενεργειακής Κρίσης από την «Ελληνική Παραγωγή» και τους Περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους

Υπόμνημα (pdf)

 

24/02/2022 – Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα αναφορικά με ζητήματα ενδιαφέροντος επιχειρήσεων μελών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών.

Υπόμνημα (pdf)

 

02/02/2022 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Διοικητή Ε-ΕΦΚΑ κ. Π. Δουφεξή, αναφορικά με την προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, για την αποτύπωση της διαδικασίας ηλεκτρονικά, προκειμένου να υπάρχει απεικόνιση των ασφαλιστέων ημερών για τα μέλη των Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών. Όμοια επιστολή εστάλη και στη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Π. Καρασιώτου.

Υπόμνημα (pdf)

 

26/01/2022 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα και τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα αναφορικά με τις εκτεταμένες ελλείψεις πρώτων υλών ακατέργαστης ξυλείας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέλη που δραστηριοποιούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία Ξύλου.

Υπόμνημα (pdf)

 

26/01/2022 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή αναφορικά με την επέκταση της δυνατότητας εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. Ε2006/18.1.2022 εγκυκλίου που εξέδωσε η ΑΑΔΕ για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Υπόμνημα (pdf)

 

18/01/2022 –  Ανάδειξη προβληματισμών των επιχειρήσεων μελών ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορά στον εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή και την τροποποίηση του Ν. 3959/2011 και την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2019/1 αναφορικά με την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

Υπόμνημα (pdf)

 

18/01/2022 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη, σχετικά με την αναδρομική ασφάλιση των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Υπόμνημα (pdf)

 

13/01/2022 –  Επισημάνσεις του ΣΒΘΣΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα που αφορούν θέματα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Παραγωγή Αποσταγμάτων, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, που αφορά στην εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά καθώς και την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159 αναφορικά με τις προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 αλλά και στην τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Υπόμνημα (pdf)