Υπομνήματα 2021

 

17/02/2021 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη,  Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, σε συνέχεια της διαδικτυακής συζήτησης που διοργανώθηκε από κοινού από τον ΣΕΒ και τον ΣΒΘΣΕ, στις 3 Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με θέματα που αφορούν στο πεδίο πολιτικής του Υπουργείου.

Υπόμνημα (pdf)

 

15/02/2021 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και προς την κα. Άννα Στρατινάκη, Γενική Γραμματέα Έργασίας, σχετικά με την αναγκαιότητα κάλυψης του αυξημένου κόστους λειτουργίας των βιομηχανικών – μεταποιητικών επιχειρήσεων, που δεν έχουν αναστείλει την παραγωγική τους δραστηριότητα, λόγω αυξημένων δαπανών πρόληψης κατά την πανδημία.

Υπόμνημα (pdf)

 

11/02/2021 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ.Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την παροχή στήριξης των εκμισθωτών από τη είσπραξη μισθωμάτων

Υπόμνημα (pdf)

 

25/01/2021 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την υπαγωγή δυνητικών δικαιούχων στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Υπόμνημα (pdf)

 

20/01/2021 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την υποστήριξη των προσπαθειών διεύρυνσης της παρουσίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές

Υπόμνημα (pdf)

 

15/01/2021 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αναφερόμενος σε θέμα το οποίο τέθηκε από επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου και αφορά στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Υψηλής Διαβάθμισης (A’ rate class).

Υπόμνημα (pdf)

 

12/01/2021 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αναφερόμενος στη δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων ελληνικών επιχειρήσεων με την εγγύηση εξαγωγικών πιστώσεων ξένων κρατών και τη διερεύνηση της ενσωμάτωσης μιας παρόμοιας πρωτοβουλίας, ως μορφής χρηματοδότησης,στο εθνικό αναπτυξιακό πλαίσιο.

Υπόμνημα (pdf)

 

12/01/2021 –  Υπόμνημα ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, σχετικά με αίτημα που διατυπώνουν επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου που είναι εγκατεστημένες στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου και αφορά στην αδυναμία ασφαλούς πρόσβασης στην Εθνική Οδό, κατά την έξοδο από τη Β’ ΒΙΠΕ.

Υπόμνημα (pdf)