Συνεργασίες

Συνεργασίες

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση των γενικών επιχειρηματικών θεμάτων και την άμεση συμβολή του στην διαμόρφωση των γενικών θέσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας, ο Σύνδεσμος συνεργάζεται άμεσα με τους υπόλοιπους τέσσερις Βιομηχανικούς Συνδέσμους της χώρας.

Επίσης, συμμετέχει,

  • Στο Συντονιστικό Συμβούλιο των Περιφερειακών Βιομηχανικών Οργανώσεων της χώρας.
  • Στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συντονιστικού Συμβουλίου.
  • Σε κοινής σύνθεσης Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας.

Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται στενά επίσης με τις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, προβάλλοντας τα συμφέροντα και τις θέσεις των επιχειρήσεων μελών του.

Σε  θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει σημαντική συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της περιοχής ευθύνης του, καθώς και με το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ.

Σε θέματα προαγωγής της επιχειρηματικότητας, συνεργάζεται με τα οκτώ (8) Επιμελητήρια και τις Αναπτυξιακές των νομών της περιοχής ευθύνης του, πολλαπλασιάζοντας με τον τρόπο αυτό τα παρεχόμενα οφέλη προς τις επιχειρήσεις.

Επίσης, το 2015, ο Σύνδεσμος βιομηχανιών ξεκίνησε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, στοχεύοντας στη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς της ευρύτερης περιφέρειας φιλοξενώντας στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στις εγκαταστάσεις του ΣΒΘΚΕ. Η συνεργασία κινείται σε δύο άξονες:

  • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς
  • Υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας σε επιχειρήσεις, start-ups της περιφέρειας και ερευνητικούς φορείς