ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network – Hellas

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network – Hellas

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) σε συνέχεια της επιτυχημένης, επί 18 χρόνια, φιλοξενίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών GR162, συμμετέχει στο νέο Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network – Hellas, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2008. Με την συμμετοχή του στο δίκτυο αυτό ο Σύνδεσμος φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη του προσφορά υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Ελλάδα για την αποτελεσματική τους πλοήγηση στις δυσκολίες της Παγκοσμιοποίησης και την Ενιαίας Αγοράς.

Το Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας. Αποτελείται από περίπου 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων σύνδεσμοι, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι φορείς αυτοί απασχολούν περίπου 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, με εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε βιομηχανικούς τομείς. Τα τοπικά σημεία επαφής του δικτύου βρίσκονται σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Enterprise Europe Network λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις, τους παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ και τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Το δίκτυο υποστηρίζει περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης ¨Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» και υποστηρίζεται οικονομικά από το COSME 2014-2020.

ΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

 •  600 οργανισμοί μεταξύ των οποίων σύνδεσμοι, εμπορικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης και πανεπιστημιακά τεχνολογικά κέντρα
 • Λειτουργούν σε σχεδόν 40 ευρωπαϊκές χώρες
 • Ενημερώνουν και παρέχουν βοήθεια σχετικά με την πρόσβαση σε πολιτικές της ΕΕ, ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ε.Ε.
 • Βοηθούν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν πιθανούς εμπορικούς εταίρους, ιδίως σε άλλες χώρες
 • Βοηθούν τις ΜΜΕ να αναπτύξουν νέα προϊόντα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και να τις ενημερώνουν για τις δραστηριότητες της ΕΕ και τις ευκαιρίες που προκύπτουν
 • Παρέχουν συμβουλές στις μικρές επιχειρήσεις για τεχνικά ζητήματα, όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρότυπα και νομοθεσία της ΕΕ
 • Λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματιών και των φορέων λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, μεταφέροντας απόψεις και προς τις δύο πλευρές.
 • Διαμεσολάβηση για επιχειρηματικές & τεχνολογικές συνεργασίες
 • Επιχειρηματικές Αποστολές & Εκδηλώσεις Επιχειρηματικών Συναντήσεων
 • Τεχνολογικές-Επιχειρηματικές διαγνώσεις
 • Καθοδήγηση για ρυθμιστικά θέματα νέων αγορών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δημόσια & ιδιωτική χρηματοδότηση
 • Εντοπισμός αναγκών επιχειρήσεων σε θέματα Ε&ΤΑ
 • Εξεύρεση συνεργατών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Οι συνεργάτες του Δικτύου βρίσκονται :

27 κράτη μέλη της ΕΕ

Τρίτες χώρες: Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, Ισραήλ, ΗΠΑ, Αρμενία, Βραζιλία, Περού, Ινδία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Χιλή, Καναδάς κλπ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ευρύτατο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών αρωγής και υποστήριξης των ΜΜΕ

Τα μέλη του δικτύου

“Enterprise Europe Network-Hellas”

Το Ελληνικό δίκτυο

Το ελληνικό δίκτυο αποτελεί την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών, των Κέντρων Αναδιανομής της Καινοτομίας στην Ελλάδα, τα οποία λειτουργούσαν για περισσότερο από 20 χρόνια.

To Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του ομώνυμου παγκόσμιου δικτύου από το 2008, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία), κατανεμημένους σε όλη την χώρα, οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές και τη συμμετοχή των εταιρειών σε διαβουλεύσεις για νέες πολιτικές πρωτοβουλίες.

Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Συνεργάζεται με πληθώρα εθνικών οργανισμών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα μεταξύ των δράσεων που παρέχει είναι και οι ακόλουθες:

Πρόσβαση σε νέες αγορές-Εξωστρέφεια

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Πολιτικές

 • Ενημέρωση για τις πολιτικές προτεραιότητες SmallBusinessAct
 • Διαβουλεύσεις για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Εκστρατείες για θέματα Ασφάλειας-Υγιεινής στην εργασία

Μεταφορά τεχνολογίας & Διαχείρισης Καινοτομίας

 • Διαχείριση καινοτομίας & Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για προγράμματα και ευκαιρίες μεταφοράς τεχνολογίας
 • Καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής καινοτομίας

Για την περίοδο 2008-2014, το Enterprise Europe Network-Hellas συνέβαλε στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και απέσπασε ευρωπαϊκές διακρίσεις. Ενδεικτικά αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας:


Οι συμμετέχοντες φορείς :

Για την περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος, οι ενδιαφε­­ρό­με­νες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα:

ΣΒΘΣΕ/ Enterprise Europe Network – Hellas

Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος
Τηλ: 2421029407/8, 2421028111
Φαξ: 2421026394
Ιστοσελίδα : https://www.sbtse.gr
E-mails
ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network – Hellas:

svaina@sbtse.gr & sbtse@otenet.gr