Προφίλ ΣΒΘΣΕ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 28 Απριλίου του 1966, με πρωτοβουλία είκοσι δύο επιχειρηματιών ιδρύεται ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας, με έδρα την πόλη του Βόλου και περιοχή ευθύνης τους Νομούς Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Αρχικούς σκοπούς, που θέτει για να υπηρετήσει ο Σύνδεσμος, είναι «η προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η μελέτη και επιστημονική έρευνα δια την υποβοήθηση του έργου της βιομηχανικής αναπτύξεως της Θεσσαλίας».

Το κύλισμα του χρόνου, με την ταυτόχρονη εισδοχή νέων βιομηχανιών στους κόλπους του Συνδέσμου, διατηρεί αμείωτες τις προσπάθειες για την προώθηση των παραπάνω σκοπών ενώ παράλληλα θέτει νέους, το ίδιο σημαντικούς, που υπαγορεύονται υπό το πρίσμα των κοινωνικοοικονομικών ανακατατάξεων, που συντελούνται.

Έτσι αναλαμβάνει να αναβαθμίσει την συνεργασία και τον διάλογο της Βιομηχανίας με την Πολιτεία, τις άλλες παραγωγικές και κοινωνικές ομάδες, να προβάλλει την πολυδιάστατη προσφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και να προασπίσει το δικαίωμα της ελευθερίας του «επιχειρείν», ως ενός από τους θεμελιώδεις θεσμούς που καταξιώνουν τις δημοκρατικές κοινωνίες.

Τον Φεβρουάριο του 1980, και προκειμένου να καλυφθεί συνδικαλιστικά και η Βιομηχανία του γεωγραφικού χώρου της Κεντρικής Ελλάδος (Φθιώτιδος, Φωκίδος, Βοιωτίας & Εύβοιας), μετονομάζεται σε «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος», επεκτείνοντας την περιφέρεια ευθύνης του και στο διαμέρισμα αυτό της χώρας.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, μετονομάζεται σε «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εκπροσωπώντας το σύνολο σχεδόν της μεταποιητικής δραστηριότητας του γεωγραφικού χώρου, που εκτείνονται οι δραστηριότητές του, ο ΣΒΘΣΕ αποτελεί σήμερα τη συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας της περιοχής κι έναν από τους πέντε Περιφερειακούς Συνδέσμους της χώρας.

Η μεστή παρουσία του συνδυαζόμενη με την έντονη δράση και το κύρος, που του επιφυλάχθηκε, αποτελούν το σημείο αναφοράς της επιτυχούς πορείας του.

Σήμερα ο ΣΒΘΣΕ δεν αποτελεί μόνο την Στέγη μιας οργανωμένης κοινωνικής ομάδος, με ευρείς σκοπούς και βαρύνουσα θέση, αλλά δεδομένης της δυναμικής του τομέα που εκπροσωπεί, εκφράζει, παράλληλα, την ενότητα της Βιομηχανίας, την απαρασάλευτη ταυτότητα των επιδιώξεών της, την αμετακίνητη απόφασή της να συμβάλλει, ομόθυμα, με τους μακροπρόθεσμους και σταθερούς στόχους της στην επανάκτηση της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας της χώρας.

Είναι, δηλαδή, ο Σύνδεσμος μια διακήρυξη αλληλεγγύης της περιφερειακής επιχειρηματικής δραστηριότητας, που την εκφράζει η αποφασιστική παρουσία των μεταποιητικών μονάδων της Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, στη δυναμική του εξέλιξη.

Μέλη του είναι:

  • Βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
  • Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων.
  • Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται σε επιμέρους λειτουργίες του μεταποιητικού έργου

Στην δύναμή του περιλαμβάνεται μεγάλο μέρος των μεταποιητικών μονάδων:

–           Του Νομού Μαγνησίας
–           Του Νομού Τρικάλων
–           Του Νομού Καρδίτσας
–           Του Νομού Φθιώτιδος
–           Του Νομού Φωκίδος
–           Του Νομού Βοιωτίας &
–           Του Νομού Εύβοιας

ενώ διαθέτει μέλη και στον Νομό Λάρισας.

Η πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου, με βάση το οικονομικό τους μέγεθος και την απασχόληση, κατατάσσεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν επιχειρηματίες και ανώτερα στελέχη βιομηχανικών μονάδων, που είναι εγκατεστημένες στα όρια ευθύνης του.

Από το 2005, ο Σύνδεσμος έχει υιοθετήσει με επιτυχία Σύστημα Δυαδικής Προεδρίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το έργο του Συνδέσμου συντίθεται από πολυποίκιλες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων είναι η παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα και προβολή των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των επιχειρήσεων, η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και τις οργανώσεις των εργαζομένων για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις, μέσω των οποίων διεκπεραιώνονται οικονομικοί στόχοι, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και συμβάλλουν στην προώθηση των γενικότερων συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

Η ανάπτυξη του έργου αυτού βασίζεται σε μία αξιόλογη στελεχιακή υποδομή, που έχει αποκτήσει την ανάλογη ειδίκευση στον χειρισμό θεμάτων καθημερινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Το έμψυχο δυναμικό της Υπηρεσίας του Συνδέσμου αποτελείται από επιστήμονες, απόφοιτους Ανώτατων ελληνικών ή/και ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.