Οργάνωση – Υπηρεσίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Διοίκηση του Συνδέσμου στο έργο της επικουρείται από το στελεχιακό δυναμικό το οποίο αποτελείται από τα κατωτέρω στελέχη και τη νομική υπηρεσία.

Δαγλαρίδου Ευφροσύνη, Γενική Διευθύντρια, Υπεύθυνη Τμήματος Εργασιακών και Κοινωνικών Θεμάτων ΣΒΘΣΕ
Βενετσάνος Παναγιώτης, Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος
Βαϊνά Στυλιανή, Υπεύθυνη Τμήματος ΣΒΘΣΕ / Enterprise Europe Network
Φράγκου Γεωργία, Υπεύθυνη Πληροφόρησης Τμήματος ΣΒΘΣΕ / Enterprise Europe Network
Τζαμπάζης Ευάγγελος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Κλειτσογιάννης Βασίλειος, Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης
Ζαρμπούνη Χριστίνα – Ελένη, Υποστήριξη Διοικητικού Έργου και Προγραμμάτων
Ζυγούρας Βασίλειος, Υπεύθυνος Υποστήριξης Υλοποίησης Προγραμμάτων
Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Υποστήριξη Διοικητικού Έργου
Παλιγιάννη Βασιλική,
Νομική Σύμβουλος