Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συνεργασία τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας και τη Μονάδα Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ