Ισχυρή εκπροσώπηση

Ισχυρή εκπροσώπηση

Η Εκπροσώπηση των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στα όργανα του Κράτους και στον Κοινωνικό διάλογο, περιλαμβάνεται στις άμεσες επιδιώξεις του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε Θεσμοθετημένες Επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν σε Τοπικό, Περιφερειακό ή και Εθνικό επίπεδο στοχεύοντας στην κάλυψη της περιφέρειας ευθύνης του

Ο Σύνδεσμος επίσης, διαπραγματεύεται και υπογράφει εθνικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επεξεργάζεται, αναλύει και υποβάλλει επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις ειδικού, κλαδικού ή εθνικού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή και ομαλή συνεργασία.

Βασική αρχή που διέπει το έργο του αυτό είναι η αντικειμενική και τεχνοκρατική τεκμηρίωση των θέσεων και απόψεών του, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του γενικού συμφέροντος.

Επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει ο Σύνδεσμος, με εκπροσώπους του, σε όλη την Περιφέρεια της Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος και Πανελλήνια είναι:

 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 • ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ν. 1264/82
 • ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ν. 1545/85
 • ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ν.2643/98 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΑΕΔ
 • ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013»
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. 3299/2004
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020