Επιχειρηματική Αλληλεγγύη

Επιχειρηματική Αλληλεγγύη.

Μεταξύ των επιδιώξεων, επίσης, που προωθεί ο Σύνδεσμος είναι η ανάπτυξη αρμονικής και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων -μικρών και μεγάλων-, η σύγκλιση των επιχειρηματικών στόχων, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αποτελούν βάσιμες προϋποθέσεις συμβολής στην οικονομική πρόοδο.

Η δράση αυτή εξυπηρετείται με την προβολή αναζητήσεων συνεργασιών καθώς και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων.