Τηλέφωνα
24210 29407
24210 29408
24210 28111

Φαξ
24210 26394

Φόρμα Επικοινωνίας

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

Ελ. Βενιζέλου 4
Βόλος
Μαγνησία
38221
Ελλάδα

Τηλέφωνα: 24210 29407 / 24210 29408 / 24210 28111
Fax: 24210 26394
E-mail: info@sbtse.gr