Εξωστρέφεια

Εξωστρέφεια

Στις καταστατικές δεσμεύσεις του Συνδέσμου περιλαμβάνεται η προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης ώστε να καταστεί συνείδηση στο κοινωνικό σύνολο, η σημασία και ο ρόλος του θεσμού σε μια ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία.

Επιδιώκεται η προβολή της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας σε μια προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ανάδειξης της πραγματικής προσφοράς της στον τόπο.

Στην δράση του αυτή περιλαμβάνονται εισηγήσεις των μελών της Διοίκησης, των στελεχών του σε συνέδρια, σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επιδιώκεται επίσης η παραχώρηση τακτικών συνεντεύξεων σε οικονομικές εφημερίδες, ειδικά περιοδικά, και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Παράλληλα, εκδίδει το διμηνιαίο ΔΕΛΤΙΟ του, το οποίο συμπληρώνει το 2016 τριάντα έξι χρόνια κυκλοφορίας. Μέσω του περιοδικού αυτού, προβάλλονται οι θέσεις του Συνδέσμου, τα επιτεύγματα επιχειρήσεων-μελών του, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Σύνδεσμος για την διευκόλυνση του έργου τους.