Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2018

 

22 Οκτωβρίου 2018: Με αφορμή τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην εργατική νομοθεσία και δεδομένου του υψηλού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων μελών του, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) πραγματοποίησαν ενημερωτικό επιμορφωτικό σεμινάριο, τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16.00, στο Ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA, στο Βόλο.

8 Φεβρουαρίου 2018 – 6 Μαρτίου 2018: Πραγματοποιήθηκε στο Βόλο Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στα πλαίσια του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ υλοποιούμενο από Φορείς Συνδικαλιστικής Εκπροσώπησης των Εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 εργαζόμενους. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ – ΚΕΠΕΘ, διήρκεσε 32 ώρες και συμμετείχαν 25 εργαζόμενοι από 7 επιχειρήσεις.