Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

Για τη συνδρομή και υποστήριξη του επιχειρηματικού έργου ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διοργάνωσης εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού περιεχομένου που απευθύνεται στους επιχειρηματίες και το στελεχιακό τους δυναμικό.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα διοίκησης, επικοινωνίας, οργάνωσης, συλλογικών διαπραγματεύσεων, παραγωγικότητας της εργασίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, φορολογικών και λογιστικών θεμάτων.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η διάχυση της ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν και επενεργούν στη λειτουργία τους.

Από το 2005, ο Σύνδεσμος καθιέρωσε τη διοργάνωση του Ετήσιου Επιχειρηματικού Συμποσίου Management-Ετήσιο Επιχειρηματικό Συμπόσιο Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, το οποίο διοργανώνεται στο τέλος κάθε χρόνου, κατά τη διάρκεια του οποίου επιδιώκεται η ενημέρωση της Επιχειρηματικής Κοινότητας για την έκταση των αλλαγών που επέρχονται στις επιχειρησιακές λειτουργίες σε μια προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης των νέων ιδεών, των επίκαιρων τάσεων και των σύγχρονων πρακτικών για την αντιμετώπιση κρίσιμων επιχειρηματικών θεμάτων.

Από το 2019 η συγκεκριμένη διοργάνωση μετονομάστηκε σε Ετήσια Επιχειρηματική Επιμορφωτική Συνάντηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος