ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

21, 22, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 : Η ΑΕΔΕΠ σε συνεργασία με τμήμα Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas διοργάνωσαν ενημερωτικές εκδηλώσεις προβολής του προγράμματος ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), στις πόλεις Τρίκαλα, Βόλο, Λάρισα και Καρδίτσα σε συνεργασία με τα τοπικά Επιμελητήρια. Στην διοργάνωση των ημερίδων συμμετείχαν η Υπεύθυνη Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/ Enterprise Europe Network-Hellas κα Στέλλα Βαϊνά και η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τμήματος Σ.Β.Θ.Κ.Ε/Enterprise Europe Network-Hellas κα Γιόλα Φράγκου.

ekdilwseis_2012_1

ekdilwseis_2012_2


7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012: Στην Εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Βόλο, από την Eurobank Business Services, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, με θέμα «Αλλαγές στην εργατική νομοθεσία και επίδρασή τους στις επιχειρήσεις», παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου κ. Απόστολος Παπαδούλης.

ekdilwseis_2012_3