27/07/2014

Στα πλαίσια της επίσκεψης  του  Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, κ Johannes Hahn στη Θεσσαλία, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας, μέλη της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, πραγματοποίησαν συνάντηση μαζί του την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014, στο Ξενοδοχείο Divani Palace στη Λάρισα.

 

11/04/2014

Υπόμνημα σχετικά με την «αδειοδότηση φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας» το οποίο απέστειλε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος στους κ.κ. Αθανάσιο Σκορδά, Υφυπουργό Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιήθηκε στους κ.κ. Γεώργιο Στεργίου, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, Γεώργιο Ρασσιά Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Υποστήριξης Βιομηχανίας.