ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΒΘΚΕ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK – HELLAS 2016

 

29-6-2016 – Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ελ.Ιδ.Ε.Κ.)

Δελτίο Τύπου (doc)

 

17-2-2016 – Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: νέα πλατφόρμα για τους καταναλωτές και τους εμπόρους

Δελτίο Τύπου (pdf)