Αναζήτηση & Προσφορά Επιχειρηματικής Συνεργασίας

 

Αν επιθυμείτε να προωθήσετε  τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα σας  στο εξωτερικό, ή αν ζητάτε  κάποια υπηρεσία ή/και προϊόν που ενδεχομένως να υπάρχει ήδη στο εξωτερικό, μπορείτε να καταχωρήσετε το επιχειρηματικό σας προφίλ  χρησιμοποιώντας τις κάτωθι  φόρμες και να τις προωθήσετε e–mail: sbtke@otenet.gr.

Το μήνυμά σας θα καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων Partnership Opportunities Database (POD).