Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

(Ισολογισμοί 2011)

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η ένταση που την διακρίνει αποτυπώνεται πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, που κατεγράφησαν στους Ισολογισμούς τους χρήσης 2011. Η εικόνα που αποκομίζεται από την ανάλυση των στοιχείων είναι απολύτως συμβατά με τα συμπεράσματα, που αναδεικνύουν οι κυλιόμενες έρευνες, που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μεταξύ των μελών του, και υπογραμμίζουν τα σοβαρά, πλέον, αδιέξοδα, που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του.

Το δείγμα αποτελείται από 303 επιχειρήσεις και κατανέμεται γεωγραφικά ως εξής:

 

Κατεβάστε ολόκληρη την έρευνα. (pdf)