ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΒΘΣΕ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

B2B / Breaking circular economy barriers

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και των συνεργασιών σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας...

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

epanek-4-612x121